ประวัติองค์กร

บริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด

บริษัทผู้ผลิตถุงกระดาษที่ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

จากจุดเริ่มต้น ของบริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค ก่อตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงกระดาษช้อปปิ้งแบค ถุงกระดาษบรรจุอาหารและกระดาษห่ออาหาร โดยทำการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดมลพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

โดยในกระบวนการผลิต ทางบริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค ได้มีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน เป็นระบบเดียวกันแบบ (IN-LINE) แห่งเดียวในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และมีกำลังการผลิต 116 ล้านใบ/ปี จากโรงงานที่ทันสมัย ตั้งอยู่ ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพการผลิต ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทจึงคัดสรรวัตถุดิบที่มาใช้ในการผลิตอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น

– กระดาษ เป็นกระดาษ Food Grade ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้โดยไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่
จะนำเข้าจากต่างประเทศแถบยุโรป และอเมริกา ได้รับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council)
– สี เป็นสีน้ำ FLEXO ซึ่งเป็นสีที่ปลอดภัยต่ออาหาร รวมถึงผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม จากผู้ผลิตชั้นนำด้วยผ่านมาตรฐานการจัดการ ISO 9000 และ GMP & HACCP
– กาว นำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นกาวแบบ Food Grade เช่นกัน ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด

vis11