เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของนารายณ์ ซูเปอร์แบค มาจากธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับทำถุงพลาสติก และนำมาต่อยอดเป็นบริษัทผลิตถุงพลาสติกรายแรกของประเทศ ชื่อบริษัท นารายณ์แพค จำกัด จนกระทั่งได้รับการชักชวนโดยบริษัทลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น คือบริษัท Superbag จำกัด เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงกระดาษโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นให้มาร่วมลงทุนทำธุรกิจถุงกระดาษ จึงได้มีการก่อตั้งบริษัทร่วมทุน นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด ขึ้น

q1.1

จากความเชื่อมั่นในประสบการณ์และ Know-how ของผู้ร่วมทุน เพราะได้เห็นว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นในตอนนั้นต้องการ การบรรจุหีบห่อค่อนข้างดี กระบวนการผลิตของเขาจึงน่าจะเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้หากมองโอกาสอันยาวไกลทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมน่าจะเข้ามาแน่ หากมองย้อนกลับไปเมื่อกว่า 20 ปีก่อน บริษัทฟาสต์ฟู้ดที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ล้วนต้องนำเข้าถุงกระดาษสำหรับบรรจุอาหารมาจากต่างประเทศ เพราะยังไม่มีโรงงานใดในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพถุงกระดาษให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการบรรจุอาหาร หรือที่เรียกว่า “ฟู้ดเกรด” เมื่อเราจะผลิตถุงฟู้ดเกรดให้เขา เราก็จะต้องทำให้ได้มาตรฐานตามระเบียบที่บริษัทต่าง ๆ กำหนด โดยถุงฟู้ดเกรดซึ่งเป็นสินค้าเด่นของบริษัท คือถุงกระดาษที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค กล่าวคือ ใช้กระดาษนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้ ไม่มีสารเคมีอันตราย ขณะที่สีน้ำที่ใช้พิมพ์ และกาวก็ต้องได้รับการรับรองเช่นกันว่าไร้สารพิษ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักรและพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจริง ๆ และบำบัดน้ำเสียจากการผลิตเพื่อพัฒนาให้บริษัทเป็นบริษัทสีเขียวอย่างครบวงจร รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการทำงานด้านคุณภาพ ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน จนได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008 และ GMP&HACCP เป็นรายแรกในประเทศไทย

Our Partner copy